top of page
inverted corporate logo.jpg

RooJack Studios™, LLC webb-/användarpolicy

ROOJACK STUDIOS, LLC ™ /WEBANVÄNDARPOLICY-01.00

RooJack Studios, LLC ™ SEKRETESSPOLICY FÖR WEBBPLATSEN-00.00

(TILLÄGG TILL DRIFTSORDNINGAR/MARKERADE OBLIGATORISKA  FÖR MEDLEMMAR)

1. SEKRETESS

RooJack Studios, LLC (nedan kallat RooJack) inser vikten av att skydda integriteten för alla användare som besöker webbplatsen som finns på www.roojackstudios.com . All personlig information som du ger till oss kommer att skyddas och hållas konfidentiell bland RJS och dess anslutna företag i enlighet med bestämmelserna i denna integritetspolicy. När vi använder termen personlig information menar vi all information som kan användas för att personligen identifiera eller kontakta en specifik individ, såsom namn, adress, telefonnummer eller e-postadress. Vår integritetspolicy gäller endast sådan personlig information som samlas in av oss via webbplatsen och omfattar inte någon annan webbplats, oavsett om den är ansluten till eller länkad till webbplatsen eller till RJS.

RJS förbehåller sig rätten att ändra vår integritetspolicy när som helst. Varje gång du använder webbplatsen kommer den aktuella versionen av vår integritetspolicy och användaravtal att gälla och du bör läsa vår sekretesspolicy och användaravtal för eventuella ändringar som har gjorts sedan ditt senaste besök på webbplatsen. Alla termer med versaler som används i vår integritetspolicy som definieras i användaravtalet och som inte definieras på annat sätt här ska ha samma betydelse som i användaravtalet .

2. PERSONLIG INFORMATION – Personlig information samlas in när användare frivilligt registrerar sig på webbplatsen eller kontaktar RJS via webbplatsen för att få nyhetsbrev, information om nya produkter och information om speciella evenemang eller för att svara på enkäter, delta i tävlingar och ta emot meddelanden om annan marknadsföring möjligheter, eller när användare eller besökare på webbplatsen (tillsammans, webbplatsanvändare) på annat sätt frivilligt tillhandahåller sådan information. RJS kan komma att använda den personliga informationen du tillhandahåller för olika ändamål, till exempel för att skapa en personlig kundprofil för att informera dig om produkter, tjänster eller evenemang som kan vara av speciellt intresse för dig. RJS kommer dock varken att avslöja eller sälja någon personlig information om dig till en part som inte är ansluten till eller inte är relaterad till RJS förutom (i) för att följa tillämpliga lagar, förordningar, stämningar eller domstolsbeslut eller på annat sätt svara på statliga förfrågningar, (ii) skydda rättigheterna eller egendom som tillhör RJS eller dess anslutna eller relaterade enheter eller (iii) om RJS rimligen tror att du har använt information från webbplatsen för att begå olagliga handlingar eller handlingar som kan äventyra hälsan och/eller säkerheten för någon person eller allmänheten. RJS kan utse tredjepartstjänsteleverantörer för att administrera och/eller driva vissa funktioner eller tjänster relaterade till webbplatsen eller RJS:s verksamhet och verksamhet, vars prestation kan kräva eller underlättas av en överföring av den personliga information som du lämnat in. Alla sådana överföringar ska vara under strikta sekretess- och säkerhetsförpliktelser och endast i syfte att utföra dessa skyldigheter.

3. YTTERLIGARE SEKRETESSSKYDD FÖR BARN SOM ANVÄNDER INTERNET - RJS har inte för avsikt att samla in någon personlig information från barn under 13 år. Om vi får reda på att ett barn under 13 år har lämnat personlig information till webbplatsen, kommer vi omedelbart att ta bort sådan information från webbplatsens filer.

 

 

ROOJACK STUDIOS, LLC ™ /WEBANVÄNDARPOLICY-02.00

RooJack Studios, LLC ™ SEKRETESSPOLICY FÖR WEBBPLATSEN-00.00

(TILLÄGG TILL DRIFTSORDNINGAR/MARKERADE OBLIGATORISKA  FÖR MEDLEMMAR)

4. AGGREGAT INFORMATION - RJS samlar också in aggregerad information, som används på ett kollektivt sätt, och från vilken ingen enskild person kan identifieras. De typer av samlad information som vi samlar in kan inkludera besöksfrekvensen på webbplatsen, söktermer som angetts, webbplatssidor som används oftast och/eller plats, ålder eller kön på webbplatsanvändare (sammantaget samlad information. Genom att veta mer om den allmänna profilen för våra webbplatsanvändare (utan att identifiera några specifika individers egenskaper) tror vi att vi kan förbättra din upplevelse. Samlad information som samlas in på webbplatsen kan användas och avslöjas på vilket sätt som helst. Vi kan till exempel samla in och analysera insamlad aggregerad information för att avgöra hur många besökare kom till vissa sidor på webbplatsen, hur länge de stannade på dessa sidor och vart de gick efteråt. Denna information gör det möjligt för oss att avgöra vilka sidor som kan vara mest intressanta för våra besökare och gör det möjligt för oss att ge dem en bättre och rikare upplevelse på webbplatsen. Dessutom kan vi använda samlad information för att förbättra prestandan på vår webbplats och för att anpassa innehållet och layouten på o ur webbplatssidor för dig.

5. INFORMATION SOM ÄR OFFENTLIGT TILLGÄNGLIG - När du skapar ett användarkonto (enligt definitionen i användaravtalet ), kan viss information om ditt användarkonto och din kontoaktivitet lämnas till andra webbplatsanvändare. Detta kan inkludera ditt användarnamn, det datum du öppnade ditt användarkonto, det datum du senast loggade in på ditt användarkonto, ditt land, ditt postnummer och dina intressen.

Ditt användarnamn kan visas för andra webbplatsanvändare när du deltar i vissa aktiviteter på webbplatsen, till exempel när du laddar upp fotografier via webbplatsen. Andra webbplatsanvändare kan kontakta dig genom att lämna ett meddelande eller kommentera webbplatsen.

All användarkommunikation (enligt definitionen i användaravtalet , inklusive, utan begränsning, fotografier som du skickar till webbplatsen kan distribueras via Internet och andra mediekanaler, och kan ses av andra webbplatsanvändare eller allmänheten.

All personlig information, användarkommunikation eller annat innehåll som du frivilligt avslöjar online (t.ex. fotografier) kan samlas in och användas av andra.

OM DU VÄLJER ATT GÖRA DIN PERSONLIGA INFORMATION, NÅGON ANVÄNDARKOMMUNIKATION ELLER ANNAN INFORMATION OFFENTLIGT TILLGÄNGLIG VIA ELLER PÅ WEBBPLATSEN, GÖR DU DET PÅ EGEN RISK

6. ANVÄNDNING AV COOKIES - Cookies är informationsbitar som vilken webbplats som helst kan överföra till din webbläsare och som sedan lagras i ditt datorsystem. Till exempel kommer RJS att placera en cookie på en besökares dator när han/hon besöker webbplatsen. Nästa gång den personen besöker webbplatsen med samma dator kommer vår server att känna igen cookien och besökaren. Depositionen av cookies från webbplatsen gör det möjligt för RJS att spara dina inställningar för ditt nästa besök. RJSs cookies kan också mäta den allmänna aktiviteten på webbplatsen, vilket gör att vi kan avgöra vilka områden och funktioner som är mest populära. Denna information gör det möjligt för RJS att göra förbättringar av vår webbplats. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Du kan dock återställa din webbläsare för att vägra alla cookies eller för att indikera när en cookie skickas.

ROOJACK STUDIOS, LLC ™ /WEBANVÄNDARPOLICY-03.00

RooJack Studios, LLC ™ SEKRETESSPOLICY FÖR WEBBPLATSEN-00.00

(TILLÄGG TILL DRIFTSORDNINGAR/MARKERADE OBLIGATORISKA  FÖR MEDLEMMAR)

 

7. SÄKERHET - Att skydda din information är av största vikt för RJS. RJS lagrar informationen som den samlar in på en säker server. Trots det föregående är ingen överföring av information över Internet garanterat helt säker. Det är möjligt att tredje parter som inte kontrolleras av RJS kan komma åt eller avlyssna överföringar olagligt. Även om RJS kommer att använda alla rimliga försök att hålla din information säker, kan RJS inte absolut garantera den säkerheten. Därför är all information som du överför till oss på din egen risk.

8. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER - Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser än vår egen. Dessa webbplatser kan ha sin egen integritetspolicy eller ingen sekretesspolicy alls. Varken RJS eller någon av våra tjänsteleverantörer har något ansvar för dessa webbplatser, och RJS tillhandahåller dessa länkar enbart för att underlätta för våra besökare. Dessa webbplatser kan skicka sina egna cookies till dig och kan samla in information och använda den på ett sätt som inte överensstämmer med denna integritetspolicy. Vi uppmuntrar dig att granska integritetspolicyn och användaravtalen för tredje parts webbplatser eller tjänster innan du förser någon av dem med någon av dina personliga uppgifter inklusive, men inte begränsat till, webbplatser för företag med vilka vi har affärs- eller marknadsföringsrelationer, t.ex. som företag som säljer produkter eller tjänster.

Om du länkar till en tredje parts webbplats kommer du att lämna webbplatsen och denna sekretesspolicy kommer inte att gälla din användning av och aktiviteter på dessa andra webbplatser. Om du tillhandahåller personlig information till en sådan tredje parts webbplats kommer din transaktion att ske på sådan tredje parts webbplats (inte webbplatsen) och den personliga information du tillhandahåller kommer att samlas in av och kontrolleras av den tredje parts integritetspolicy. Vi uppmuntrar dig att läsa de juridiska meddelanden som publiceras på dessa tredje parts webbplatser, inklusive deras integritetspolicy. RJS tillhandahåller länkar till andra webbplatser som en bekvämlighet för webbplatsanvändare, men vi har inget ansvar eller ansvar för ditt besök på, och datainsamlingen och användningen av sådana tredje parts webbplatser.

9. BORTTAGNING AV INFORMATION - Om du föredrar att inte ta emot all, en del eller någon del av informationen som webbplatsen kan ge dig, låt oss veta det genom att gå till din personliga profil och ändra alternativen för den information du vill ta emot. Eller så kan du välja att avsluta prenumerationen helt genom att skicka ett e-postmeddelande till roojackllc@gmail.com. Se till att ange ditt namn, e-postadress och eventuella meddelanden. Observera att det kan ta upp till 3-5 arbetsdagar innan förfrågningar börjar gälla. RJS kan fortfarande kontakta dig för att skicka dig viktig information angående driften eller administrationen av din personliga profil. För ytterligare information om RJS™-policyer angående webbplatsen, se vårt användaravtal .

  10. FÖRETAGSÖVERFÖRINGAR - I händelse av att RJS eller något dotterbolag förvärvas (oavsett om det sker genom försäljning av tillgångar eller ägarandelar) av eller slås samman med en tredje part, förbehåller vi oss rätten att, under alla dessa omständigheter, överföra eller överlåta Personlig information och samlad information (personlig information och samlad information tillsammans, data) som vi har samlat in från webbplatsanvändare som en del av en sådan sammanslagning, förvärv, försäljning eller annan kontrolländring. I det osannolika fallet av vår konkurs, insolvens, rekonstruktion, konkursrätt eller överlåtelse till förmån för borgenärer, eller tillämpning av lagar eller skälighetsprinciper som påverkar borgenärernas rättigheter generellt, kan vi överföra uppgifterna till en efterträdare eller till en tredje part som köper våra tillgångar som härrör från sådana omständigheter.

   11. LAGRING AV PERSONLIG INFORMATION OCH UNDERHÅLL AV WEBBPLATS - RJS upprätthåller denna webbplats i USA för sin "CORPORATE"-webbplats. Genom att tillhandahålla personlig information och annan information och/eller innehåll till denna webbplats förstår och samtycker du till insamling, användning, bearbetning och överföring av sådan information till USA och andra länder eller territorier, som kanske inte erbjuder samma nivå av data skydd som det land där du bor, i enlighet med villkoren i denna integritetspolicy.

   ROOJACK STUDIOS, LLC /WEB-ANVÄNDARPOLICY-01.02

   RooJack Studios, LLC ™ POLICY FÖR ANVÄNDARAVTAL ONLINE-00.00

   (TILLÄGG TILL DRIFTSORDNINGAR/MARKERADE OBLIGATORISKA  FÖR MEDLEMMAR)

    

   ANVÄNDARAVTAL

   Vänligen läs noggrant följande användaravtal (användaravtal), som anger villkoren för din användning av denna webbplats som finns på www.roojackstudios.com (webbplatsen). Att använda och/eller besöka denna webbplats utgör ditt samtycke till att vara bunden av och agera i enlighet med detta användaravtal, webbplatsen (sekretesspolicyn) och alla tillämpliga lokala, nationella och internationella lagar och förordningar. RJC Management Company, LLC (nedan kallat RJC eller RooJack Studios, LLC) förbehåller sig rätten att ändra användaravtalet och/eller integritetspolicyn när som helst. Varje gång du använder denna webbplats kommer den aktuella versionen av användaravtalet och den att gälla, och du bör läsa användaravtalet och sekretesspolicyn för eventuella ändringar som har gjorts sedan ditt senaste besök på webbplatsen.

   1. Integritetspolicy - Vänligen läs sekretesspolicyn , som reglerar det sätt på vilket RJC kommer att hantera all personlig information som du lämnar till oss.

   2. ÄGANDE RÄTTIGHETER OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN MATERIAL - Du bekräftar och samtycker till att alla varumärken och tjänstemärken (oavsett om de är registrerade eller oregistrerade), logotyper, upphovsrättsskyddat material och annat innehåll och material som visas på eller används i samband med webbplatsen (sammantaget webbplatsen). Material) är den enda och exklusiva egendomen av, och ägs och kontrolleras av, RJC, dess dotterbolag, affärspartners och/eller deras respektive licensgivare, innehållsleverantörer, entreprenörer och/eller andra tredje parter. Ingenting på denna webbplats ska tolkas som att ge, uttryckligen underförstått eller på annat sätt, någon licens eller rättighet att använda något material på webbplatsen utan RJC eller den tillämpliga ägaren i förväg skriftligt tillstånd i varje enskilt fall. RJC förbehåller sig alla rättigheter till och till webbplatsen och webbplatsens material. Webbplatsen och webbplatsens material (inklusive men inte begränsat till text, design, grafik, gränssnitt och kod, och valet och arrangemanget därav) är skyddad som en samling enligt upphovsrättslagarna i USA och andra länder. Du får inte (a) modifiera webbplatsens material på något sätt eller reproducera eller offentligt visa, framföra, distribuera eller på annat sätt använda webbplatsens material för något offentligt eller kommersiellt syfte; eller (b) ta bort, dölja eller på annat sätt förstöra äganderättsmeddelanden som visas på webbplatsen eller något material på webbplatsen, inklusive meddelanden om upphovsrätt, varumärken eller andra immateriella rättigheter.

   3. ANVÄNDARKONTO (om tillämpligt) - För att få tillgång till vissa funktioner på webbplatsen kan du behöva skapa ett konto. Du får aldrig använda en annan persons konto utan tillstånd. Om och när du bestämmer dig för att skapa ditt konto, samtycker du till att: (a) tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information; (b) upprätthålla och uppdatera din information om dig själv enligt det lämpliga registreringsformuläret; och (c) följa detta användaravtal och sekretesspolicyn. Om någon information som tillhandahålls av dig är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, förbehåller vi oss rätten att, efter eget gottfinnande, avbryta eller avsluta ditt medlemskap och/eller tillgång till webbplatsen. Du är ensam ansvarig för den aktivitet som sker på ditt konto och du måste hålla ditt lösenord säkert. Du måste omedelbart meddela RJC om säkerhetsbrott eller obehörig användning av ditt konto. Du är ensam ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för ditt användarnamn och lösenord och för alla aktiviteter som utförs via ditt konto. Du bekräftar och samtycker till att RJC kan skicka information och meddelanden om ditt konto och webbplatsen till dig via e-post, sms eller på annat sätt baserat på informationen du ger oss.

   09-RJC-CBL-MEMBER - 01.00 – ALLMÄN/ONLINE POLICY-02.00

   RooJack Studios, LLC ™ POLICY FÖR ANVÄNDARAVTAL ONLINE-00.00

   4. ANVÄNDARES ÅLDER - I enlighet med Children Online Privacy Protection Act från 1998 får barn under 13 år inte använda webbplatsen, och föräldrar eller vårdnadshavare kanske inte går med på detta användaravtal å deras vägnar. Om vi blir medvetna om att ett barn under 13 år har tillhandahållit eller försökt ge oss personlig information, kommer vi att göra vårt bästa för att ta bort informationen permanent från våra filer. Om du är under 18 år men minst 13 år, får du endast använda denna webbplats under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare som samtycker till att vara bunden av detta användaravtal. Om du är en förälder eller vårdnadshavare som samtycker till detta användaravtal till förmån för ett barn mellan 13 och 18 år, ska du vara uppmärksam på att du är fullt ansvarig för hans eller hennes användning av webbplatsen, inklusive alla ekonomiska kostnader och juridiskt ansvar. som han eller hon kan ådra sig.

   5. INFORMATION DU GER - Du kommer att behålla äganderätten till material och innehåll som du äger och som du publicerar på eller skickar eller laddar upp till webbplatsen, men RJC kommer att erhålla vissa rättigheter i det materialet och innehållet. Följaktligen, genom att skicka, publicera och/eller ladda upp material, information, förslag, idéer, design, koncept, know-how, tekniker, frågor, kommentarer eller annan kommunikation eller innehåll i någon form eller på något sätt till webbplatsen (användare) Communications) ger du oss en royaltyfri, världsomspännande, evig, helt underlicenserbar, oåterkallelig, överlåtbar, icke-exklusiv rätt att använda, reproducera, modifiera, skapa härledda verk från, distribuera, digitalt framföra, offentligt framföra och offentligt visa användarkommunikationen och/eller att införliva användarkommunikationen i andra verk, och att utnyttja det föregående på något sätt och i någon form, media eller teknik som nu är känd eller senare utvecklad, för vilket ändamål som helst, kommersiellt eller annat, utan tillskrivning till, kompensation till eller förhandsgodkännande av dig eller någon annan part (User Communications License). Genom att göra en användarkommunikation intygar och garanterar du att (i) du äger alla rättigheter, äganderätt och intressen i och till användarkommunikationen, eller att du har de nödvändiga godkännandena och tillstånden för att ge den användarkommunikationslicens som beskrivs ovan, (ii) Användarkommunikation, och RJC:s utövande av de rättigheter som beviljats den under användarkommunikationslicensen i samband med sådan användarkommunikation, bryter inte mot tillämplig lag eller andras immateriella rättigheter eller andra rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, patent , affärshemlighet, upphovsrätt, varumärke, publicitet, integritet och avtalsrätt för andra och (ii) användarkommunikationen inte innehåller programvaruvirus, spindlar, spionrobotar, kommersiella uppmaningar, kedjebrev, massutskick, någon form av spam eller någon annat innehåll som är förbjudet enligt detta användaravtal. Du avsäger dig vidare oåterkalleligt alla moraliska rättigheter eller andra rättigheter med avseende på tillskrivning av författarskap eller integritet för användarkommunikationen som du kan ha enligt tillämplig lag. Förutom personlig information, som definieras i och är föremål för integritetspolicyn, kommer all användarkommunikation att betraktas som icke-konfidentiell såvida den inte är av MILSPEC-karaktär.


    

   ROOJACK STUDIOS, LLC ™ /WEBANVÄNDARE  POLICY-03.00

   RooJack Studios, LLC ™ POLICY FÖR ANVÄNDARAVTAL ONLINE-00.00

   6. ANVÄNDARINTERAKTION - De åsikter som uttrycks av användare och/eller besökare på webbplatsen (tillsammans, webbplatsanvändare) är inte nödvändigtvis de från RooJack Studios, LLC eller någon enhet därav. Alla uttalanden, råd, åsikter som uttrycks och innehåll som tillhandahålls av webbplatsanvändare är endast de av sådana webbplatsanvändare, och vi varken stöder eller ska hållas ansvariga för sådana inlägg av någon anledning, inklusive men inte begränsat till deras tillförlitlighet eller exakthet. Under inga omständigheter kommer vi att hållas ansvariga för någon förlust eller skada som orsakas av ditt beroende av information eller material som erhållits genom innehållet och/eller eventuella inlägg eller kommentarer via webbplatsen. Webbplatsanvändare uppmuntras att använda diskretion när de kommunicerar med andra och/eller avslöjar personlig information online. RJC har ingen kontroll över, och ska inte ha något ansvar för, eventuella skador som uppstår genom att någon tredje part missbrukar information som du frivilligt offentliggör via webbplatsen eller någon del därav. OM DU VÄLJER ATT GÖRA DIN PERSONLIGA INFORMATION ELLER ANNAN INFORMATION OFFENTLIGT TILLGÄNGLIG GENOM WEBBPLATSEN, GÖR DU DET PÅ EGEN RISK.

   Du är ensam ansvarig och ansvarig för (och RJC ska inte vara ansvarig eller ansvarig för) din interaktion med andra webbplatsanvändare. RJC är inte involverad i, en part i eller ansvarig för någon kommunikation, korrespondens, interaktioner eller transaktioner, vare sig muntliga eller skriftliga och vare sig elektroniska eller på annat sätt mellan dig och andra webbplatsanvändare (interaktioner), eller några tvister som uppstår därav. Du frigör härmed oåterkalleligt RJC, RooJack Studios, LLC och/eller någon av deras dotterbolag och tredje parts tjänsteleverantörer, och alla deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, ägare, medlemmar, aktieägare, partners, licensgivare, representanter och agenter från alla anspråk, krav och skadestånd (faktiska och följdrelaterade) av alla slag och arter, kända och okända, misstänkta och oanade, avslöjade och ej avslöjade, som härrör från eller på något sätt kopplade till interaktioner eller tvister mellan dig och någon annan webbplatsanvändare.

   7. FÖRBJUDNA AKTIVITETER - Du får inte skicka, lägga upp, ladda upp eller överföra något material eller innehåll på eller via webbplatsen som:

   • kränker eller kränker på något sätt andras rättigheter;

   • uppmanar, uppmuntrar eller främjar användningen av illegala ämnen eller aktiviteter;

   • är olaglig, hotfull, kränkande, trakasserande, ärekränkande, förtalande, nedsättande, förnedrande, inkräktande på integritets- eller publicitetsrättigheter, bedräglig eller slingrande, vulgär, obscent, trångsynt eller hatisk, skrämmande, profan, skandalös, pornografisk, oanständig eller på annat sätt stötande;

   • är skyddad av upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet eller någon annan äganderätt, (såvida du inte har säkrat alla rättigheter som krävs för att bevilja rättigheterna som beviljas nedan);

   • uttrycker eller antyder att alla uttalanden från dig godkänns av RJC eller RooJack Studios, LLC;

   • ger upphov till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar, uppmuntrar beteende som utgör ett brott eller på annat sätt bryter mot någon lokal, statlig eller federal lag; eller

   • innehåller nakenhet, obscena gester, obscent språk, reklam för produkter, kommersiella förfrågningar, tjänster eller webbplatser och/eller kontaktinformation (IE. telefonnummer, adresser, webbadresser eller e-postadresser), politiska kampanjbrev, kedjebrev, massutskick, spam, programvara eller annat material som innehåller skadliga eller störande komponenter (t.ex. virus, maskar, tidsinställda bomber, trojanska hästar).


   ROOJACK STUDIOS, LLC ™ /WEBANVÄNDARPOLICY-04.00

   RooJack Studios, LLC ™ POLICY FÖR ANVÄNDARAVTAL ONLINE-00.00

   8. LÄNKAR - Vi kan, för din bekvämlighet, förse dig med länkar till andra webbplatser från webbplatsen (länkade webbplatser). RJC ansvarar inte för riktigheten eller tillgängligheten av information som tillhandahålls av någon länkad webbplats. Länkar till en länkad webbplats utgör inte nödvändigtvis ett stöd från eller associering med oss av sådana webbplatser eller innehållet, produkterna, reklam eller annat material som presenteras på sådan länkad webbplats. RJC kontrollerar inte och är inte ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakas eller påstås vara orsakad av eller i samband med användningen av eller förlitan på innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på någon länkad webbplats. DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV NÅGON LÄNKAD WEBBPLATS, INKLUSIVE DIN ANVÄNDNING AV EVENTUELLT INNEHÅLL, PRODUKTER, ANNONS ELLER ANNAT MATERIAL SOM ÄR TILLGÄNGLIGT GENOM EN SÅDAN LÄNKAD WEBBPLATS, ÄR PÅ DIN EGEN RISK OCH ANVÄNDA ANVÄNDARENS ANVÄNDNINGSpolicy, GÄLLER FÖR SÅDAN LÄNKAD WEBBPLATS OCH SÅDANT MATERIAL.

   9. INFORMATIONENS RIKTIGHET - RJC vidtar alla möjliga åtgärder för att säkerställa riktigheten av informationen på denna webbplats. RJC tar dock inget ansvar för fel eller utelämnanden i innehållet på denna webbplats. Informationen på denna webbplats kan ändras när som helst utan föregående meddelande.

   10. UPPHOVSRÄTTSKRAV – För att skicka ett meddelande, vänligen vidarebefordra följande information till RooJack Studios, LLC Attn: Rooster, roojackllc@gmail.com:

   • din adress, telefonnummer och e-postadress;

   • en beskrivning av det upphovsrättsskyddade verk som du hävdar har gjorts intrång;

   • en beskrivning av det material som påstås göra intrång och var det påstås göra intrång finns;

   • ett uttalande från dig om att du i god tro tror att den omtvistade användningen inte är auktoriserad av dig, upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen;

   • en elektronisk eller fysisk signatur av den person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av upphovsrättsintresset; och

   • ett uttalande från dig, gjort under straff för mened, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller behörig att agera å upphovsrättsägarnas vägnar.

   11. ÖVERVAKNING OCH BORTTAGNING AV INNEHÅLL - Vi har rätten, men inte skyldigheten, att övervaka innehållet och användningen av webbplatsen för att fastställa efterlevnad av detta användaravtal och andra driftsregler som fastställts av oss, eller av någon annan anledning eller syfte . Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, redigera, vägra att publicera eller ta bort allt innehåll eller material som skickats till eller publicerats på webbplatsen, av någon anledning, inklusive om vi finner att sådant material strider mot detta användaravtal eller annars stötande eller felaktig. Vi förbehåller oss också rätten att, efter eget gottfinnande, avslöja sådant material och omständigheterna kring deras överföring till tredje part för att kunna använda webbplatsen på rätt sätt; för att skydda oss själva, våra sponsorer, våra webbplatsanvändare; att följa rättsliga skyldigheter eller myndighetsförfrågningar; eller av något annat skäl eller syfte.

   ROOJACK STUDIOS, LLC ™ /WEBANVÄNDARPOLICY-05.00

   RooJack Studios, LLC ™ POLICY FÖR ANVÄNDARAVTAL ONLINE-00.00

   12. ANSVARSFRISKRIVNING - Användning, besök och/eller surfning på webbplatsen sker på egen risk. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag och utan att begränsa något av det föregående, tillhandahålls allt på denna webbplats till dig i befintligt skick, utan garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, av något slag, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier av handelsförmåga, lämplighet för ett specifikt ändamål, frihet från datavirus eller icke-intrång. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier, eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, kanske ovanstående begränsningar inte gäller dig. Kontrollera dina lokala lagar. Information som du skickar till RJC via e-post eller på annat sätt för att upprätta ditt användarkonto omfattas av integritetspolicyn. Observera att vi inte accepterar oönskade idéer, design eller annat material för användning i vår verksamhet. Vi är inte ansvariga för likheten mellan någon av våra idéer, mönster eller annat material, med de idéer, mönster eller annat material som överförs eller publiceras på webbplatsen eller på annat sätt skickas till oss. Om du publicerar, överför eller på annat sätt skickar in några oönskade idéer, mönster eller annat material, gör du det med förutsättningen att de ska anses vara användarkommunikation och omfattas av användarkommunikationslicensen, och att du avstår från alla anspråk mot RJC eller dess dotterbolag angående användningen av sådana idéer, mönster eller andra material eller av idéer, mönster eller annat material som väsentligen eller förvirrande liknar dessa.

   13. BEGRÄNSNING AV ANSVAR - UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA RJC, RooJack Studios, LLC OCH/ELLER DERAS AFFILIATES ELLER NÅGON AV DERAS RESPEKTIVA Tjänstemän, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, ÄGARE, MEDLEMMAR, AKTIEÄGARE, PARTNERS, PARTNERS, PARTNERS, PARTNERS , VARA ANSVARIGT MOT DIG FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA, STRAFSKADOR ELLER FÖLJDSKADOR OAVSETT SOM RESULTAT AV NÅGON ORSAK ELLER AV NÅGON OLEDNING, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL (I) FEL, FEL, FÖLJANDE AV FEL, FÖLJANDE, ) PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA, AV NÅGOT ART, RESULTAT FRÅN DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV VÅR WEBBPLATS, (III) EVENTUELL OETORISERAD ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVER OCH/ELLER NÅGON/ELLER OCH FORMELL INFORMATION DÄRI, (IV) NÅGOT AVBROTT ELLER AVBROTT AV SÄNDNING TILL ELLER FRÅN VÅR WEBBPLATS, (V) NÅGON BUGGAR, VIRUS, TROJANHÄSTAR ELLER LIKNANDE, SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM VÅR WEBBPLATS AV NÅGON, TREDJE PART ( VI) NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG INCU RRED SOM ETT RESULTAT AV DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER AV NÅGOT INNEHÅLL SOM UPPLAGT, E-POST, LÄMNAT, SÄNDAT ELLER ANNAT GJORT TILLGÄNGLIGT VIA VÅR WEBBPLATS, OAVSETT BASERAD PÅ GARANTI, KONTRAKT, TORT ELLER INTE NÅGON ANNAT UNDERVISAS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA. OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING AV ANSVAR SKA GÄLLA I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG I DEN TILLÄMPLIGA JURISDIKTIONEN.

   DU ERKÄNNER SÄRSKILT ATT RJC-PARTER INTE SKA VARA ANSVARIGA FÖR ANVÄNDARKOMMUNIKATION ELLER NÅGON TREDJE PARTS FÖRKÄNKANDE, OFFENSIVA ELLER OLAGLIGA UPPFÖRANDE OCH ATT RISKEN FÖR SKADA ELLER SKADA ÄR DIG FRÅN DIG.

   ROOJACK STUDIOS, LLC ™ /WEBANVÄNDARPOLICY-06.00

   RooJack Studios, LLC ™ POLICY FÖR ANVÄNDARAVTAL ONLINE-00.00

   14. ERSÄTTNING - Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla RJC, RooJack Studios, LLC och/eller deras dotterbolag och tredje parts tjänsteleverantörer, och deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, ägare, medlemmar, aktieägare, partners, licensgivares representanter ofarliga. och agenter, från och emot alla anspråk, krav, skador, förluster, kostnader och utgifter, inklusive rimliga advokatarvoden, som härrör från (a) ditt brott mot detta användaravtal och/eller sekretesspolicyn; och/eller (b) din användning av, eller åtkomst till och/eller aktiviteter i samband med, webbplatsen, material på webbplatsen och/eller tjänster relaterade till webbplatsen; (c) allt innehåll (inklusive, men inte begränsat till användarkommunikation) som du skickar, lägger upp, överför, laddar upp, modifierar eller på annat sätt gör tillgängligt via webbplatsen, eller ditt brott mot någon tredje parts rättigheter, inklusive, utan begränsning, upphovsrätt , egendom eller integritetsrätt; (d) alla påståenden om att användarkommunikationen du skickade, överförde eller laddade upp orsakade skada på en tredje part; och (e) kommunikation och tvister mellan dig och någon annan webbplatsanvändare eller tredje part. Vi kan delta i försvaret av alla anspråk på vår egen bekostnad. Du ska inte lösa något anspråk som påverkar oss utan vårt skriftliga godkännande.

   15. UPPSÄGNING - Din enda rättighet och/eller gottgörelse med avseende på eventuellt missnöje med (a) detta användaravtal; (b) vår policy eller praxis vid driften av webbplatsen, inklusive, utan begränsning, sekretesspolicyn; eller (c) allt innehåll som är tillgängligt via webbplatsen eller någon ändring därav, är att sluta besöka och använda webbplatsen. Vi kan avsluta din användning av webbplatsen, inklusive ditt medlemskap på webbplatsen, när som helst, efter eget gottfinnande. Vid en sådan uppsägning kommer din rätt att använda webbplatsen omedelbart att upphöra. Du samtycker till att varje uppsägning av din åtkomst till eller användning av webbplatsen kan ske utan föregående meddelande, och att vi omedelbart kan avaktivera eller radera ditt lösenord och användarnamn, och all relaterad information och filer som är associerade med det, och/eller spärra ytterligare tillgång till sådan information eller filer. Du samtycker till att vi inte ska vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon uppsägning av din åtkomst till webbplatsen eller till sådan information eller filer, och att vi inte ska behöva göra sådan information eller filer tillgängliga för dig efter en sådan uppsägning.

   16. ÖVRIGT - Du bekräftar och samtycker till att detta Användaravtal, tillsammans med Sekretesspolicyn, utgör hela avtalet mellan dig och RJC med avseende på användningen av webbplatsen. GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN BEKRÄFTAR DU ATT DU ANTINGEN ÄR MER ÄN 18 ÅR ELLER EN EMNCIPERAD MINORIG, ELLER HAR JURIDISKT FÖRÄLDRAS ELLER VÅRDNADSSAMTYCKE, OCH ÄR FULLSTÄNDIG KUNST OCH KOMPETENS ATT ACCEPTERA OCH ACCEPTERAR OCH ACCEPTERAR , SKYLDIGHETER, BEKRÄFTELSER OCH GARANTIER SOM SÄTTS I DETTA ANVÄNDARAVTAL OCH KOMMER ATT FÖLJA OCH FÖLJA DETTA ANVÄNDARAVTAL.

   17. INGEN AVSTÅND - RJC:s underlåtenhet att upprätthålla någon del av detta användaravtal ska inte utgöra ett avstående från någon av RJC:s rättigheter nedan för tidigare eller framtida åtgärder.

   18. JURISDIKTION - Varje tvist om innehållet eller användningen av webbplatsen ska styras av materiella lagar i USA och delstaten North Carolina, och jurisdiktionen och platsen för en sådan åtgärd ska enbart ligga hos federala och statliga myndigheterna. domstolar i Elizabeth City, North Carolina, USA.

   19. ANSVARSFRISKRIVNING – Hänvisning här till någon specifik kommersiell produkt, enhet, tjänsteprocess, handelsnamn, varumärke, tillverkare eller annat, utgör eller antyder inte dess stöd, rekommendation eller favorisering av RJC-parter, inklusive, utan begränsning, RooJack Studios , LLC. De åsikter och åsikter som uttrycks på webbplatsen anger eller återspeglar inte nödvändigtvis de från RJC-parterna, inklusive, utan begränsning, RooJack Studios, LLC

    

   bottom of page